Home / Tiếng Nhật giao tiếp / 100 Mẫu câu giao tiếp thông thường trong tiếng Nhật

100 Mẫu câu giao tiếp thông thường trong tiếng Nhật

100 Mẫu câu giao tiếp thông thường trong tiếng Nhật

Khi học tập và làm việc tại Nhật Bản thì việc giao tiếp với mọi người rất là quan trọng. Chính vì thế cùng chia sẻ với các bạn tài liệu, với 100 mẫu câu giao tiếp thường dùng trong tiếng Nhật.


Hy vọng với tài liệu này giúp các bạn có thể giao tiếp tốt với người Nhật.
Tài liệu được trang NHK chia sẻ.
Chúc các bạn học tốt, thi tốt.

Download : Here

Xem thêm:
Câu hỏi chỉ đường trong tiếng Nhật
Tài liệu học tiếng Nhật sơ cấp