Home / Từ vựng / 1173 Từ vựng tiếng Nhật chuyên ngành kỹ thuật

1173 Từ vựng tiếng Nhật chuyên ngành kỹ thuật

1173 Từ vựng tiếng Nhật chuyên ngành kỹ thuật

Sau đây là danh sách 1173 từ vựng tiếng Nhật chuyên ngành kỹ thuật.
Với danh sách từ vựng tiếng Nhật đầy đủ phù hợp cho các bạn học chuyên ngành kỹ thuật, cơ khí…
Hy vọng với tài liệu này sẻ hữu ích với các bạn học tiếng Nhật.
Chúc bạn học tốt, thi tốt.

Download : Here