Home / Kanji / Kanji N5 / 120 chữ Kanji N5, N4 dễ nhầm lẫn

120 chữ Kanji N5, N4 dễ nhầm lẫn

120 chữ Kanji N5, N4 dễ nhầm lẫn
Trong bài này chúng ta sẽ cùng học về những từ Kanji N5, N4.
Để giúp các bạn tránh bị nhầm trong việc học Kanji, chia sẻ với các bạn tổng hợp 120 chữ Kanji sơ cấp giống nhau dễ nhầm lẫn.

Xem thêm:
Phần biệt một số từ Kanji đồng âm
Danh sách 2000 Kanji