Home / Ngữ pháp N1 / Tổng hợp 123 mẫu ngữ Pháp TRY N1

Tổng hợp 123 mẫu ngữ Pháp TRY N1

Tổng hợp 123 mẫu ngữ Pháp TRY N1

Cùng chia sẻ với các bạn tài liệu ôn thi JLPT phần ngữ pháp N1. Đây là tài liệu gồm 123 mẫu ngữ pháp N1 được trích trong giáo trình TRY N1.

Các mẫu ngữ pháp đầy đủ nghĩa, cách dùng, ví dụ và được sắp xếp theo thứ tự ABC sao cho các bạn dễ học nhất.
Nguồn: Không Giỏi Tiếng Nhật – Xoá Group !!!
Chúc các bạn học tốt, thi tốt.

Download tài liệu: PDF

Xem thêm: Tổng hợp từ vựng tiếng Nhật có trong JLPT N1 các năm