Home / Từ vựng / 136 Từ tượng thanh và tượng hình tiếng Nhật có trong JLPT N5 – N1

136 Từ tượng thanh và tượng hình tiếng Nhật có trong JLPT N5 – N1

136 Từ tượng thanh và tượng hình tiếng Nhật có trong JLPT N5 – N1
Cùng chia sẻ với các bạn tài liệu full 136 từ tượng thanh và từ tượng hình thường xuất hiện trong JLPT N5, N4, N3, N2, N1.
Hay vọng với tài liệu trên sẻ hữu ích với các bạn đang học tiếng Nhật.
Chúc các bạn học tốt, thi tốt.

Download : PDF

Xem thêm:
Luyện Tập Kaiwa N5-N4
100 Câu giao tiếp tiếng Nhật thông dụng