Home / Tiếng Nhật cho người mới / Tài liệu 1945 chữ Hán thông dụng PDF

Tài liệu 1945 chữ Hán thông dụng PDF

1945 chữ Hán thông dụng
Sách tổng hợp 1945 chữ Hán thông dụng, mỗi chữ Hán đều trình bày tên Hán Việt, Tên bộ, số nét, âm on và âm kun đầy đủ.
Đồng thời có chú thích ý nghĩa chung của chữ Hán, giúp cho các bạn học chữ Hán theo phương pháp ghép các âm Hán Việt với nhau thì cực kỳ tiện lợi.
Chúc mọi người học tốt, thi tốt.

Download : PDF