Home / Kanji / Kanji N5 / Học 1945 chữ Kanji trong tiếng Nhật và âm Hán Việt

Học 1945 chữ Kanji trong tiếng Nhật và âm Hán Việt

Học 1945 chữ Kanji trong tiếng Nhật và âm Hán Việt
Tài liệu 1945 chữ Hán Tự thông dụng này sẻ rất hữu ích với người học tiếng Nhật.
Trong này liệu này cung cấp cho người học Kanji những chữ Hán Tự thông dụng trong tiếng Nhật.


Các chữ Kanji đề có phiên âm Hán Việt, thêm phần chữ Hiragana và phần nghĩa của từ Kanji.
1945 chữ Hán theo sắp theo cách dọc, 1945 chữ Hán sắp theo số nét, âm Hán Việt.
Các bạn có thể tại về tài liệu này để học hoặc có thể học online.
Cảm ơn Tài liệu dạy và học tiếng Nhật đã chia sẻ tài liệu này.
Chúc bạn học tốt thi tốt.

Download : PDF