Home / Kanji / Kanji N5 / 1985 chữ Kanji trong tiếng Nhật

1985 chữ Kanji trong tiếng Nhật

1985 chữ Kanji trong tiếng Nhật
Bộ chữ hán 1985 chữ Kanji trong tiếng Nhật
Tập hợp các chữ thường dùng phổ biến trong tiếng nhật. Gồm Chữ kanji và âm và nghĩa Hán Việt.
Chúc các bạn học tốt, thi tốt.

Download : here