Home / Từ vựng / 20 Động từ cơ bản đi với Trợ từ に

20 Động từ cơ bản đi với Trợ từ に

20 Động từ cơ bản đi với Trợ từ に (ni)
Trong bài này chúng ta sẽ cùng học về, những Động từ thường đi với Trợ từ に trong tiếng Nhật.
Hy vọng với tài liệu này sẽ hữu ích với các bạn.

Xem thêm bài liên quan:
70 Cụm Động Từ tiếng Nhật thông dụng
15 Cách sử dụng thể て (te) trong tiếng Nhật