Home / Học tiếng Nhật / 20 Ngày dịch và đọc hiểu tiếng Nhật N4 – N3

20 Ngày dịch và đọc hiểu tiếng Nhật N4 – N3

20 Ngày dịch và đọc hiểu tiếng Nhật N4 – N3
EBOOK LUYỆN DỊCH ĐỌC HIỂU 20 NGÀY KÈM GIẢI THÍCH DỊCH CHI TIẾT CHO CẤP ĐỘ N3-N4 !


Tặng cho Tất cả những bạn đang học N4, N3 bị yếu phần đọc hiểu.
Nguồn: NHÓM TIẾNG NHẬT ONLINE FREE
Hy vọng với tài liệu này sẽ hữu ích với các bạn trong quá trình học tiếng Nhật.
Chúc các bạn học tốt, thi tốt.

Download : PDF

Xem thêm:
Động từ ghép trong tiếng Nhật N2
16 Mẫu câu ngữ pháp so sanh từ N5 – N2