Home / Từ vựng / Từ vựng N5 / 224 Động từ tiếng Nhật thông dụng nhất

224 Động từ tiếng Nhật thông dụng nhất

224 Động từ tiếng Nhật thông dụng nhất
Sau đây cùng chia sẻ với các bạn danh sách gồm 224 động từ tiếng Nhật thường dụng.
Để học và chuận bị tốt nhất cho kỳ thi JLPT thì các bạn phải học tốt, nắm vựng các động từ này.
Hy vọng với video này sẻ hữu ích với các hạn học và ôn thi JLPT.
Chúc bạn học tốt, thi tốt.

Download : Here