Home / Từ vựng N3 / 30 Động từ tiếng Nhật đặc biệt cần nhớ

30 Động từ tiếng Nhật đặc biệt cần nhớ

30 Động từ tiếng Nhật đặc biệt cần nhớ
Sau đây cùng chia sẻ với các bạn bộ 30 động từ tiếng Nhật đặc biệt nhóm 2 cần nhớ.
Hy vọng với chia sẻ này sẻ hữu ích với các bạn học tiếng Nhật.
Chúc các bạn học tốt, thi tốt.

Download : PDF

Xem thêm: Danh sách 162 động từ sơ cấp tiếng Nhật