Home / Học tiếng Nhật / 30 Quy tắc chuyển âm Hán Việt sang âm on, âm kun

30 Quy tắc chuyển âm Hán Việt sang âm on, âm kun

30 QUY TẮC CHUYỂN ÂM HÁN VIỆT SANG ÂM ON, ÂM KUN
Nhớ rõ các quy tắc chuyển âm Hán Việt để ăn trọn điểm bài Kanji trong đề thi JLPT nhé!

Xem thêm:
Tuyển tập 250 bài SAKUBUN từ JITCO
Tổng hợp tất cả các thể trong tiếng Nhật