Home / Kanji / Kanji N3 / Tài liệu học 367 Kanji N3

Tài liệu học 367 Kanji N3

Tài liệu học 367 Kanji N3
Cùng chia sẻ với các các bạn tài liệu học 367 Kanji N3 cơ bản. Để học hết các bộ từ Kanji N3 chúng ta cần học là nắm chắc các phần và học tự viết.
Các từ Kanji có phiên âm Hán Việt và dịch nghĩa.
Hy vọng với tài liệu này sẻ hữu ích với các bạn đang học tiếng Nhật.
Chúc các bạn học tốt, thi tốt.

Download : PDF