Home / Ngữ pháp N1 / Tổng hợp 377 mẫu ngữ pháp N1

Tổng hợp 377 mẫu ngữ pháp N1

Tổng hợp 377 mẫu ngữ pháp N1
Tài liệu được tổng hợp từ 5 giáo trình ngữ pháp N1 gồm đầy đủ nghĩa, cách dùng, ví dụ và được sắp xếp
theo thứ tự ABC sao cho các bạn dễ học nhất.

5 Giáo trình ngữ pháp N1.
– SHINKANZEN
– SOMATOME
– TRY
– TETTEI
MIMIKARA OBOERU
Nguồn: Không Giỏi Tiếng Nhật – Xoá Group !!!
Chúc các bạn học tốt, thi tốt.

Download tài liệu: PDF

Xem thêm: Tổng hợp ngữ pháp tiếng Nhật N1