Home / JLPT / JLPT N3 / 40 Đề thi JLPT N3 có đáp án chi tiết

40 Đề thi JLPT N3 có đáp án chi tiết

Full 40 đề thi JLPT N3 có đáp án chi tiết
Kỷ năng khi thi JLPT N3.


Làm hết tất cả bài chữ Hán – từ vựng – ngữ pháp. Từ nào không hiểu thì tra và ghi lại để học. Còn đọc hiểu thì chỉ cần làm khoảng 10 đề thôi nhưng phải căn giờ và cố gắng đạt được 25 điểm ( chú trọng vào 4 bài ngắn, 2 bài 3 câu và bài cuối cùng, bài dài 4 câu mình thường bỏ qua luôn ,hiii). bài nghe cũng chỉ cần nghe khoảng 10 đề ( nghe đi nghe lại), nếu ai có nhiều thời gian thì có thể làm và nghe nhiều hơn càng tốt
Chúc mọi người học tốt, thi tốt.

Download : PDF

Xem thêm bài:
Tổng hợp đề thi JLPT N3 các năm
20 Đề thi từ vựng JLPT N3 Goi