Home / Học tiếng Nhật / 70 Cặp Tự Động Từ và Tha Động Từ trong tiếng Nhật

70 Cặp Tự Động Từ và Tha Động Từ trong tiếng Nhật

70 Cặp Tự Động Từ – Tha Động Từ trong tiếng Nhật
70 cặp tự động từ và tha động từ nên nhớ trong tiếng Nhật N3
Dưới đây là hình ảnh của 70 cặp động từ và tha động từ ở mức độ N3, có ảnh minh họa.

Xem thêm:
Tổng hợp ngữ pháp N5, N4, N3
10 Mẫu câu ngữ pháp cơ bản N5