Home / Kanji / Kanji N5 / 75 TỪ VỰNG KANJI CƠ BẢN

75 TỪ VỰNG KANJI CƠ BẢN

75 TỪ VỰNG KANJI CƠ BẢN
Trong bài này chúng ta sẽ cùng học 75 Từ Vựng Kanji cơ bản cho người mới bắt đầu học.

Xem thêm:
Tổng hợp 220 chữ Kanji cơ bản phải biết
80 Bộ Thủ Kanji Cơ Bản Trong Tiếng Nhật