Home / JLPT / JLPT N5 / Tổng hợp 8 đề thi thử JLPT N5

Tổng hợp 8 đề thi thử JLPT N5

Tổng hợp 8 đề thi thử JLPT N5
Sau đây cùng chia sẻ với các bạn tài liệu tổng hợp 8 đề thi thử JLPT cấp độ N5.
Sau mỗi đề thi đều có đáp án cho mọi người kiểm tra.
Với tài liệu này giúp mọi người luyện tập và ôn thi để chuận bị tốt nhất cho kỳ thi JLPT N5.
Chúc bạn học tốt, thi tốt.

Download : Here