Home / Kanji / Kanji N5 / 825 chữ Kanji cơ bản

825 chữ Kanji cơ bản

825 chữ Kanji cơ bản
Cùng chia sẻ với mọi người bộ 825 chữ Kanji cơ bản, có âm hán việt bạn nên học.
Chúc mọi người học tập tốt.

Download: Here