Home / Kanji / Kanji N5 / 825 Hán tự sơ cấp tiếng Nhật kèm nghĩa

825 Hán tự sơ cấp tiếng Nhật kèm nghĩa

825 Hán tự sơ cấp tiếng Nhật kèm nghĩa
Say đây cùng chia sẻ ới các bạn bộ thẻ học 825 chữ Hán tự sơ cấp tiếng Nhật có kèm nghĩa.
Cái này tiện cho bạn in ra làm flashcard để luyện này.
Hy vọng với tài liệu này sẻ hữu ích với các bạn đang học tiếng Nhật/
Chúc bạn học tốt, thi tốt.

Download : PDF