Home / Kanji / Kanji N5 / 850 chữ Kanji sơ cấp

850 chữ Kanji sơ cấp

850 chữ Kanji sơ cấp
Cùng chia sẻ với các bạn bộ thẻ 850 chữ Kanji sơ cấp thông dụng trong tiếng Nhật.
Các bạn download về, in ra bìa A4, cắt ra, rồi viết các thông tin về chữ Hán đó (như là âm Hán việt, các đọc, cách ghép,…) vào mặt sau của chữ (1 lần viết là 1 lần nhớ luôn mà). Sau đó vừa để học, vừa để ôn tập luôn nha!!
Chúc các bạn học tốt, thi tốt

Download : PDF