Home / JLPT / JLPT N1 / 92 Bài dịch (Tanbun N1) đọc hiểu JLPT N1

92 Bài dịch (Tanbun N1) đọc hiểu JLPT N1

92 Bài dịch (Tanbun N1) đọc hiểu JLPT N1
(Có đáp án)

Gần tới thi rồi mình muốn chia sẻ đến các bạn các bài Tanbun N1 các năm mình cùng các bạn trong nhóm đã soạn chi tiết. Vì vừa soạn vừa học nên chắc chắn sẽ có lỗi sai .

2010 – 2021 ; Tổng 92 bài nhưng trong năm 2021 JLPT các anh làm biếng quá nên lấy lại 5 câu của các năm trước nên chỉ còn lại 87 bài. Nếu có thể các bạn đọc hết 87 bài này rồi nhớ đáp án biết đâu lại trúng đề.
Cảm ơn bạn Như Á Võ đã chia sẻ.
Các bạn đọc tham khảo nhé.

Download tài liệu: PDF