Home / Học tiếng Nhật / Tài liệu An toàn lao động dành cho thực tập sinh ngành Xây Dựng tại Nhật Bản

Tài liệu An toàn lao động dành cho thực tập sinh ngành Xây Dựng tại Nhật Bản

Tài liệu An toàn lao động dành cho thực tập sinh ngành Xây Dựng tại Nhật Bản
(Bản tiếng Nhật – tiếng Việt)
Cùng chia sẻ với các bạn tài liệu Bước đầu tiên để thực tập sinh kỹ năng thực hiện
các công việc xây dựng an toàn.
Tài liệu gồm có bản tiếng Việt và bản tiếng Nhật.
Chúc các bạn thành công.

 

Download bản tiếng Việt : PDF
Download bản tiếng Nhật : PDF