Home / Học tiếng Nhật / Các mẫu hợp đồng ủy thác gia công tiếng Nhật – Anh – Việt

Các mẫu hợp đồng ủy thác gia công tiếng Nhật – Anh – Việt

Các mẫu hợp đồng ủy thác gia công tiếng Nhật – Anh – Việt
Sau đây cùng gửi đến mọi người các mẫu hợp đồng ủy thác gia công tiếng Nhật, Anh,Việt.
Tài liệu phù hợp với nhưng ai đang làm việc tại Nhật Bản, hay làm các công ty Nhật…
Lưu ý các mọi người là phải học các cấu trúc mẫu hợp đồng bằng tiếng Nhật rồi dựa trên đó mà dịch. Không được tự ý dịch theo kiểu nghĩ tiếng Việt dịch ra sẽ sai bét.
Cho nên phải học những mẫu này trước rồi sau đó thay từ vào khi dịch những nội dung hợp đồng khác.
Cảm ơn anh Pham Quyen đã chia sẻ . fb.com/quyenjp
Chúc mọi người sức khỏe và thành công.

Download : PDF
Download : Word