Home / Học tiếng Nhật / Các tính từ quan trọng trong tiếng Nhật

Các tính từ quan trọng trong tiếng Nhật

Các tính từ quan trọng trong tiếng Nhật
Cùng chia sẻ với mọi người tài liệu ôn luyện JLPT các tính từ tiếng Nhật Quan trọng.
Tài liệu được sắp xếp theo cụm trái nghĩa hoặc có liên quan đến nhau, kèm giải thích cách dùng, ý nghĩa rõ ràng, ví dụ cụ thể rất dễ học.
Cảm ơn bạn Hòa Thiện đã chia sẻ.
Chúc các bạn học tốt, thi tốt.

Download : PDF
Download : Word

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *