Home / Học tiếng Nhật / Cách chia thể Bị Động trong tiếng Nhật

Cách chia thể Bị Động trong tiếng Nhật

Cách chia thể Bị Động trong tiếng Nhật
Cùng học thể bị động trong tiếng Nhật. Cách chia được phân tích rất chi tiết dễ hiểu cho các bạn học tiếng Nhật.


Xem thêm bài:
Cách sử dụng 20 Trợ từ trong tiếng Nhật
Cách chia thể của động từ trong tiếng Nhật