Home / Học tiếng Nhật / Hướng dẫn cách tính điểm thi tiếng Nhật JLPT từ N5 – N1

Hướng dẫn cách tính điểm thi tiếng Nhật JLPT từ N5 – N1

Hướng dẫn cách tính điểm thi tiếng Nhật JLPT từ N5 – N1
Điểm đỗ JLPT qua các cấp độ
Bao nhiêu điểm thì đỗ kỳ thi năng lực tiếng Nhật JLPT

Chắc hẳn các bạn học tiếng Nhật đều quan tâm đến điểm đỗ các cấp độ từ N5 đến N1. Thông tin bỏ túi dưới đây sẽ rất hữu ích cho các bạn nha.

N5:
Điểm tổng: Trên 80 điểm (Tối đa: 180)
Điểm kiến thức ngôn ngữ & Đọc hiểu: Trên 38 điểm (Tối đa: 120)
Điểm nghe hiểu: Trên 19 điểm (Tối đa: 60)

N4:
Điểm tổng: Trên 90 điểm (Tối đa: 180)
Điểm kiến thức ngôn ngữ & Đọc hiểu: Trên 38 điểm (Tối đa: 120)
Điểm nghe hiểu: Trên 19 điểm (Tối đa: 60)

N3:
Điểm tổng: Trên 95 điểm (Tối đa: 180)
Điểm kiến thức ngôn ngữ (Chữ, từ vựng, ngữ pháp): Trên 19 điểm (Tối đa: 60)
Điểm đọc hiểu: Trên 19 điểm (Tối đa: 60)
Điểm nghe hiểu: Trên 19 điểm (Tối đa: 60)

N2:
Điểm tổng: Trên 90 điểm (Tối đa: 180)
Điểm kiến thức ngôn ngữ (Chữ, từ vựng, ngữ pháp): Trên 19 điểm (Tối đa: 60)
Điểm đọc hiểu: Trên 19 điểm (Tối đa: 60)
Điểm nghe hiểu: Trên 19 điểm (Tối đa: 60)

N1:
Điểm tổng: Trên 100 điểm (Tối đa: 180)
Điểm kiến thức ngôn ngữ (Chữ, từ vựng, ngữ pháp): Trên 19 điểm (Tối đa: 60)
Điểm đọc hiểu: Trên 19 điểm (Tối đa: 60)
Điểm nghe hiểu: Trên 19 điểm (Tối đa: 60)

Với thang điểm được tính theo các cấp độ trên, các bạn tham khảo lên kế hoạch chuẩn bị cho mình những kiến thức quan trọng để làm bài thi một cách tốt nhất. Chúc các bạn ôn tập tốt để chuẩn bị cho kỳ thi JLPT đạt được kết quả tốt nhất.

Xem thêm:
Full Mondai 1- 3 trích trong đề thi JLPT N3 chính thức (Có đáp án)
10 Đề luyện thi JLPT N2 phần Nghe