Home / Kanji / Kanji N5 / Chữ Kanji có bộ cấu thành giống nhau và gần giống nhau N5-N2

Chữ Kanji có bộ cấu thành giống nhau và gần giống nhau N5-N2

Chữ Kanji có bộ cấu thành giống nhau và gần giống nhau N5-N2
Sau đay cùng chia sẻ với các bạn tài liệu về Chữ Hán Kanji có bộ cấu thành giống và gần giống nhau N5-N2.
Trong tài liệu giúp phần tích kỹ cá chữ Kanji giúp mọi người học tốt hơn và tránh dễ bị nhầm các chữ Kanji với nhau.
Hy vọng với tài liệu sẻ hữu ích với các bạn học tiếng Nhật.
Tài liệu được anh LÊ HỮU LONG soản thao.
Chúc bạn học tốt, thi tốt.

Download : PDF
Download  : Word