Home / Từ vựng / 70 Cụm Động Từ tiếng Nhật thông dụng

70 Cụm Động Từ tiếng Nhật thông dụng

70 Cụm Động Từ tiếng Nhật thông dụng
Trong bài này chúng ta sẽ cùng học về những cùm động từ tiếng Nhật thông dụng.
Đây là những cụm từ được sử dụng phổ biến trong tiếng Nhật.


Hy vọng với tài liệu này sẽ hữu ích với các bạn.

Download tài liệu: PDF

Xem thêm bài:
Mẫu câu tiếng Nhật giao tiếp về chủ đề giúp đỡ
200 Câu giao tiếp tiếng Nhật thông dụng