Home / Luyện dịch tiếng Nhật / (Dịch Nhật – Việt) Cuộc đời tôi chọn sống

(Dịch Nhật – Việt) Cuộc đời tôi chọn sống

CUỘC ĐỜI TÔI CHỌN SỐNG

嫌いな仕事をしても一生。
好きな仕事をしても一生。
Làm việc mình ghét cũng sống một đời
Làm việc mình thích cũng sống một đời

あなたはどちらの人生を選びますか。
どちらのほうが後悔しないか、よく考えてみてください。
Vậy, bạn chọn cuộc đời nào?
Hãy suy nghĩ kĩ sống cuộc đời nào sẽ không hối hận.

人生は一度しかありません。
泣いても笑っても、人生は一度だけ。
Cuộc đời chỉ có một lần.
Dù cười hay dù khóc cuộc đời cũng chỉ một lần.

どちらも同じ一生に変わりないなら、やはり好きな仕事を選ぶのが賢明です。
Nếu không đổi chỉ một đời thì chọn sống với công việc yêu thích vẫn là thông minh.

なにより人生の後悔も減らせるでしょう。
Hơn tất cả, hãy giảm sự hối hận trong cuộc đời.

「好きな仕事を選んでよかった」という人生を送ることです。
死ぬ間際になって「好きな仕事を選んでおけばよかった」と悔やんでも遅いのです。
Hãy sống cuộc đời “thật tốt vì đã lựa chọn việc mình thích.”
Vì khi cận kề cái chết dù có hối hận” nếu chọn công việc thích thì thật tốt ” cũng muộn rồi.

Sưu tầm & Dịch Hinxu (https://www.facebook.com/tiengnhattanoshii)

Xem thêm:
Đề luyện thi Kanji JLPT N5
Đề luyện thi Từ vựng JLPT N5