Home / JLPT / JLPT N3 / Tổng hợp đề thi JLPT N3 các năm

Tổng hợp đề thi JLPT N3 các năm

Tổng hợp đề thi JLPT N3 các năm
Sau đây cùng chia sẻ với các bạn tổng hợp đề thi năng lực tiếng Nhật JLPT N3.
Đề thi N3 được chúng tôi cập nhật liên tục theo các năm.
Chúc các bạn học tốt, thi tốt.

Cập nhật đề thi JLPT N3:
Tổng hợp đề thi JLPT chính thức các năm cấp độ N3 từ tháng 7 – 2012 đến tháng 12 – 2022.

Với bản cập nhật lần này mình sẽ không gộp toàn bộ đề các năm thành một nữa, vì như thế file sẽ rất nặng và khó khăn khi mọi người muốn tìm đề của một năm nào đó.

Mỗi một thư mục tương ứng với một kì thi của một năm, sẽ gồm có các tệp sau.
– Một File Đề thi chính thức của năm đó bản chuẩn.
– Một file đáp án (gồm cả Script nghe đính kèm giải thích đáp án từ Moji Goi đến hết Dokkai nhưng bằng tiếng Trung nha cái này để xem đáp án bài điền sao).
– Một file nghe bản nghe chuẩn dạng Mp3 hoặc Wma.
(Cảm ơn bạn Yuuki Bùi đã chia sẻ. fb.com/bui.yuuki.9)

Đề chính thức JLPT N3_T12 – 2022: Here
Đề chính thức JLPT N3_T7 – 2022: Here

Đề chính thức JLPT N3_T12 – 2021: Here
Đề chính thức JLPT N3_T7 – 2021: Here

Đề chính thức JLPT N3_T12 – 2020: Here

Đề chính thức JLPT N3_7 – 2019 : Here

Đề chính thức JLPT N3_7 – 2018 : Here
Đề chính thức JLPT N3_12 – 2018 : Here

Đề chính thức JLPT N3_7 – 2017 : Here
Đề chính thức JLPT N3_12 – 2017 : Here

Đề chính thức JLPT N3_7 – 2016 : Here
Đề chính thức JLPT N3_12 – 2016 : Here

Đề chính thức JLPT N3_7 – 2015 : Here
Đề chính thức JLPT N3_12 – 2015 : Here

Đề chính thức JLPT N3_7 – 2014 : Here
Đề chính thức JLPT N3_12 – 2014 : Here

Đề chính thức JLPT N3_7 – 2013 : Here
Đề chính thức JLPT N3_12 – 2013 : Here

Đề chính thức JLPT N3_7 – 2012 : Here
Đề chính thức JLPT N3_12 – 2012 : Here

===

Đề thi JLPT N3_12_2015 : Here
Đề thi JLPT N3_2012 : Here
Đề thi JLPT N3_7_2010 : Here

Xem thêm đề thi JLPT N3:
Đề thi JLPT N3 số 1 : Here
Đề thi JLPT N3 số 2 : Here