Home / JLPT / JLPT N4 / Tổng hợp đề thi JLPT N4 các năm

Tổng hợp đề thi JLPT N4 các năm

Tổng hợp đề thi JLPT N4 các năm
Sau đây cùng chia sẻ với các bạn tổng hợp đề thi năng lực tiếng Nhật JLPT N4.
Đề thi N4 được chúng tôi cập nhật liên tục theo các năm.
Chúc các bạn học tốt, thi tốt.

Đề thi N4 đầy đủ kèm file nghe và đáp án:

Đề thi JLPT N4_T7 – 2021 : Here
Đề thi JLPT N4_T12 – 2021 : Here

Đề thi JLPT N4_2018: Here

Đề thi JLPT N4_2017 : Here

Đề thi JLPT N3 Tháng 12_2016 : Here
File đầy đủ và có cả đáp án.

Đề thi JLPT N4_2012 : Here

Xem thêm một số đề thi N4 có kèm file nghe và đáp án:

Đề thi JLPT N4 số 1 : Here

Đề thi JLPT N4 số 2 : Here