Home / Kanji / Kanji N5 / Đọc âm On-Kun trong 512 chữ Kanji

Đọc âm On-Kun trong 512 chữ Kanji

Đọc âm On-Kun trong 512 chữ Kanji

Đọc tất cả các chữ kanji có trong cuốn sách này. Chỉ mục này chứa tất cả các bài đọc kanji xuất hiện trong cuốn sách này, được sắp xếp theo thứ tự a-i-u-e-o. Chữ kanji cho mỗi bài đọc cũng được liệt kê cùng với số mục nhập của nó.

音訓さくいん (On-Kun Reading Index) 本書に収録されたすべての漢字の読。 男を元十音順に鑑べ、漢字と漢字番号を宗した。 This index contains all the kanji readings appearing in this book, arranged in a-i-u-e-o order. The kanji for each reading is also listed, along with its entry number.
Chúc bạn học tốt, thi tốt.

Download : PDF

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *