Home / Học tiếng Nhật / Động từ chuyển tiếp và nội động từ trong tiếng Nhật

Động từ chuyển tiếp và nội động từ trong tiếng Nhật

Động từ chuyển tiếp và nội động từ trong tiếng Nhật
自動詞と他動詞 じどうしとたどうし
Cùng gửi đến các bạn tài liệu động từ chuyển tiếp và nội động từ trong tiếng Nhật.
Tài liệu được biên soạn bằng tiếng Nhật – Anh và có hình ảnh đi kèm rất dễ học.
Hy vọng với tài liệu này sẻ hữu ích với các bạn đang học tiếng Nhật.
Nguồn mlcjapanese đã chia sẻ.
Chúc các bạn học tốt, thi tốt.

Download : PDF