Home / Từ vựng N5 / Tổng hợp các động từ trái nghĩa thường gặp trong tiếng Nhật

Tổng hợp các động từ trái nghĩa thường gặp trong tiếng Nhật

Tổng hợp các động từ trái nghĩa thường gặp trong tiếng Nhật
Tổng hợp các động từ trái nghĩa nhau trong tiếng Nhật thường hay gặp
Trong quá trình học tiếng Nhật chúng ta thường gặp và sử dụng các từ trái nghĩa. Việc học các từ trái nghĩa giúp bạn học tốt và giao tiếp tốt hơn trong tiếng Nhật.

Xem thêm:
Từ vựng tiếng Nhật về rau củ quả
Từ vựng tiếng Nhật về Giáo dục sức khỏe và thể chất