Home / Kanji / Kanji N3 / Thẻ Flash card Kanji N3

Thẻ Flash card Kanji N3

Thẻ Flash card Kanji N3
Cùng chia sẻ với các bạn bộ Flash card Kanji N3 chỉ âm on với nghĩa nhé còn âm kun
Các bạn có thể tại về và in ra để học.
Hy vọng với chi sẻ này sẻ hữu ích với các bạn học tiếng Nhật.
Cảm ơn ảnh Hoàng Tuấn đã chia sẻ.
Chúc các bạn học tốt, thi tốt.

Download : PDF