Home / Kanji / Kanji N4 / Thẻ Flash card Kanji N4

Thẻ Flash card Kanji N4

Thẻ Flash card Kanji N4
Cùng chia sẻ với các bạn tài liệu học Flash card Kanji N4
Tài liệu gồm 144 trang giới thiểu các từ Kanji và có ví dụ chi tiết.
Hy vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích cho các bạn mới bắt đầu học tiếng Nhật
Chúc các bạn học tốt, thi tốt.

Download : PDF