Home / Từ vựng N2 / Flash card từ vựng Mimi Kara Oboeru N2

Flash card từ vựng Mimi Kara Oboeru N2

Flash card từ vựng Mimi Kara Oboeru N2
Cùng chia sẻ với các bạn bộ Flash card từ vựng Mimi Kara Oboeru N2 có âm Hán Việt.
Các bạn có thể tại về và in ra để học.
Hy vọng với chi sẻ này sẻ hữu ích với các bạn học tiếng Nhật.
Cảm ơn ảnh Hoàng Tuấn đã chia sẻ.
Chúc các bạn học tốt, thi tốt.

Download : PDF