Home / Học tiếng Nhật / Tài liệu học tiếng Nhật dành cho chuyên ngành điều dưỡng Kaigo

Tài liệu học tiếng Nhật dành cho chuyên ngành điều dưỡng Kaigo

Tài liệu học tiếng Nhật dành cho chuyên ngành điều dưỡng Kaigo
介護の日本語 (bản tiếng Nhật)
Cùng chia sẻ đến các bạn học chuyên ngành Kaigo điều dương tài liệu điều dưỡng ở Nhật Bản.
Đây là tài liệu rất hay và thiết thực với những bạn nào học điều dưỡng để sang làm việc ở Nhật Bản.
Tài liệu được biên soạn bằng tiếng Nhật phù hợp với các bạn có trình độ tiếng Nhật trung cấp trở lên.
Hy vọng với chia sẻ hữu ích với các bạn.

Download : PDF