Home / Học tiếng Nhật / Học Tiếng Nhật trong cuộc sống

Học Tiếng Nhật trong cuộc sống

Học Tiếng Nhật trong cuộc sống
Tài liệu học tiếng Nhật được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày.
(Sơ cấp: Phiên bản tiếng Việt)
浜松 くらしの中の日本語 3
(初級:ベトナム語版)
「生活者としての外国人」に対する日本語テキスト
Chúc mọi người học tốt, thi tốt

Download : PDF