Home / Ngữ pháp N3 / Giáo trình học tiếng Nhật trinh độ trung cấp (N3) – テーマ別 中級から学ぶ日本語

Giáo trình học tiếng Nhật trinh độ trung cấp (N3) – テーマ別 中級から学ぶ日本語

Giáo trình học tiếng Nhật trinh độ trung cấp (N3) – テーマ別 中級から学ぶ日本語
テーマ別 中級から学ぶ日本語 – Temabetsu Chuukyuu Kara Manabu Nihongo là một giáo trình mà có lẽ bạn học Trung cấp.

テーマ別 中級から学ぶ日本語 là giáo trình tiếng Nhật Trung cấp được nhiều người sử dụng do nội dung hay và lượng bài tập nhiều. Nội dung bài hướng đến những bài đọc mang triết lý cuộc sống và nhiều bài học có ý nghĩa.


Sách gồm 25 bài học tiếng Nhật Từ vựng, Ngữ pháp:

Bài 1:たとえる – So sánh, Ví von
Bài 2:伝える – Thiệp hồng, báo tin
Bài 3:働く – Làm việc
Bài 4:あきれる – Sửng sốt
Bài 5:食べる – Ăn uống
BÀI 6: あそぶ – Chơi
BÀI 7: いう – Học ăn học nói…
BÀI 8: かざる – Làm đẹp
Bài 9: あらわす – Biểu hiện phái tính
BÀI 10: いきる – Sống
BÀI 11: こまる – Chuyện bực mình
BÀI 12: あつまる – Sự kết hợp
BÀI 13: つかう – Sử dụng
Bài 14:であう – Cuộc hội ngộ
Bài 15:わかりあう – Hiểu nhau
Bài 16: がんばる – Cố gắng
BÀI 17: わける – Phân chia nhóm máu
BÀI 18: かこむ – Quây quần
BÀI 19: おもいだす- Hồi ức
BÀI 20: しらせる – Truyền thông
BÀI 21: まもる – Gìn giữ
BÀI 22: ふれあう – Sự tiếp xúc
BÀI 23: 「うたう」 – Hát
BÀI 24: なおす – Chữa bệnh
BÀI 25: のびる – Mở rộng