Home / Từ vựng / Học từ vựng tiếng Nhật chủ đề về thành phố qua hình ảnh

Học từ vựng tiếng Nhật chủ đề về thành phố qua hình ảnh

Học từ vựng tiếng Nhật chủ đề về thành phố qua hình ảnh

Ebook にほんごえじてん – Từ điển tiếng Nhật bằng tranh do Vụ văn hóa Nhật Bản (文化庁) biên soạn.

Download : PDF

Xem thêm tài liệu:
Từ vựng tiếng Nhật liên quan đến học bằng lái xe ô tô
Từ vựng tiếng Nhật về địa điểm