Home / Từ vựng / Học từ vựng tiếng Nhật cơ bản hằng ngày qua hình ảnh

Học từ vựng tiếng Nhật cơ bản hằng ngày qua hình ảnh

Học từ vựng tiếng Nhật cơ bản hằng ngày qua hình ảnh
Học từ vựng tiếng Nhật bằng tranh về các vấn đề trong cuộc sống hằng ngày.
基本の言葉

Ebook にほんごえじてん – Từ điển tiếng Nhật bằng tranh do Vụ văn hóa Nhật Bản (文化庁) biên soạn.

Download : Here

Xem thêm:
Tổng hợp từ vựng tiếng Nhật có trong đề thi JLPT các năm 2010 – 2021
Từ vựng tiếng Nhật chuyên ngành công nghệ thông tin