Home / Từ vựng / Học từ vựng tiếng Nhật về các hoạt động hằng ngày qua hình ảnh

Học từ vựng tiếng Nhật về các hoạt động hằng ngày qua hình ảnh

Học từ vựng tiếng Nhật về các hoạt động hằng ngày qua hình ảnh
毎日の生活
Học từ vựng tiếng Nhật bằng tranh về các vấn đề trong cuộc sống hằng ngày.


Ebook にほんごえじてん – Từ điển tiếng Nhật bằng tranh do Vụ văn hóa Nhật Bản (文化庁) biên soạn.

Download : Here

Xem thêm:
Từ vựng tiếng Nhật chủ đề về Tiền
Một số tính từ chỉ tính cách trong tiếng Nhật