Home / Từ vựng / Học từ vựng tiếng Nhật về Trường học & trường mẫu giáo qua hình ảnh

Học từ vựng tiếng Nhật về Trường học & trường mẫu giáo qua hình ảnh

Học từ vựng tiếng Nhật về Trường học & trường mẫu giáo qua hình ảnh
学校・保育園


Ebook にほんごえじてん – Từ điển tiếng Nhật bằng tranh do Vụ văn hóa Nhật Bản (文化庁) biên soạn.

Download : PDF

Xem thêm tài liệu:
Sổ tay hướng dẫn nhập học vào trường học của Nhật
Từ vựng tiếng Nhật về trường học