Home / Học tiếng Nhật / Học viết Katakana

Học viết Katakana

Học viết Katakana
BẢNG KATAKANA
Cùng chia sẻ với các bạn tài liệu học viết Hiragana.
Hy vọng với chia sẻ này sẻ hữu ích với các bạn học tiếng Nhật.
Chúc các bạn học tốt, thi tốt.

Download tài liệt : PDF