Home / Học tiếng Nhật / Hướng dẫn cuộc sống học đường ở Nhật Bản

Hướng dẫn cuộc sống học đường ở Nhật Bản

Hướng dẫn cuộc sống học đường ở Nhật Bản
(Bản tiếng Nhật – Việt)

日本の学校生活ガイダンス用語集
Hướng dẫn cuộc sống của trường Nhật Bản
Cùng chia sẻ với mọi người tài liệu về sinh hoạt trong trường học của Nhật Bản.
Trong tài liệu có cung cấp các từ vựng tiếng Nhật về trường học.
Hy vọng với tài liệu trên sẻ hữu ích với mọi người nhưng ai đang sống và có con đang học tại Nhật Bản.
Hy vọng với tài liệu trên sẻ hữu ích với mọi người.
Chúc bạn sức khỏe và thành công.

Download : Here