Home / Học tiếng Nhật / Hướng dẫn học chữ Hiragana và Katakana

Hướng dẫn học chữ Hiragana và Katakana

Hướng dẫn học chữ Hiragana và Katakana
Chia sẻ với các bạn tài liệu học chữ Hiragana và Katakana trong tiếng Nhật.
Tài liệu được biên soạn bằng tiếng Anh tuy nhiên nó rất dễ học cơ bản cho mọi người.
Chúc các bạn học tốt, thi tốt.

Download : Here