Home / Kanji / Kanji N5 / Hướng dẫn viết 825 chữ Hán tự sơ cấp tiếng Nhật

Hướng dẫn viết 825 chữ Hán tự sơ cấp tiếng Nhật

Hướng dẫn viết 825 chữ Hán tự sơ cấp tiếng Nhật
Ở tài liệu đã gửi đến các bài tài liệu với 825 Hán tự sơ cấp có kèm nghĩa của các từ, trong bài hôm này cùng chia sẻ với các bạn tài liệu hướng dẫn cách viết 825 chữ Hán tự Kanji cơ bản trong tiếng Nhật.
Các chữ được hướng dẫn viết theo từng nét.
Hy vọng với tài liệu này sẻ hữu ích với các bạn đang học tiếng Nhật/
Chúc bạn học tốt, thi tốt.

Download : PDF